x
Üyelik ve Kullanm Şartları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ (MÜŞTERİ) KATMANLI AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYANI

Veri Sorumlusu Unvanı

Aksuvital Doğal Ürünler Gıda Sanayi Ticaret Ve Anonim Şirketi

MERSİS/TCK No

0948002579100016

KEP Adresi

aksuvital@hs03.kep.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi

www.aksuvital.com

www.aksuvital-pazar.com

Telefon/Faks

T: 0212 671 55 47-0850 500 25 78

F: 0212 671 55 28

Posta Adresi

Kavaklı Mah. Kuzey Cad.No.5 Beylikdüzü-İSTANBUL

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi

kvkk@aksuvital.com.tr

KVK ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ (MÜŞTERİ) KATMANLI AYDINLATMA METNİ

1.   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, IP, Log, E-Posta vs.) her türlü bilgiyi ifade eder.

2.   Veri Sorumlusu tarafımızdan kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir. Tarafımız ile tarafınız arasında satış/hizmet ilişkisinin kurulması ile birlikte satış finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, satış/satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi esnasında tarafınıza ait kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, müşteri işlem, görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verilerinizden bazıları tarafımızca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak; diğer birtakım kişisel verileriniz ise açık rızanızın bulunması halinde işlenebilecektir. Açık rızanız ile işlenebilecek kişisel verileriniz ve ilgili faaliyetler; aşağıda yer alan açık rıza beyanı formunda ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

3.   6698 Sayılı KVKK’nın 5.maddesi gereği bir kısım verileriniz istisna hukuka uygunluk şartlarına bağlı olarak işlenebilecek iken birtakım verileriniz ise ancak ve ancak “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızanıza” istinaden işlenebilecektir. Açık rızanız kapsamında işlenen kişisel verilerinizin işlenmesine dilediğiniz zaman 6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesinde yer alan haklarınızı kullanarak internet sitemizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile tarafımıza başvurarak geri çekebilir ve veri işlenmesini durdurabilirsiniz. Açık rızanızı çekmeniz halinde ilgili veriler başka amaçlar ve hukuki sebepler ile ayrıca işlenmiyor ise imha edilecektir. 

4.   6698 Sayılı KVKK’nın 10.maddesine uygun olarak ayrıntılı olarak hazırlanan ve 11.madde gereği haklarınızı içeren “KVK Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Müşteri) Aydınlatma Metni” işbu belgede beyan ettiğiniz E-Posta adresinize veya Cep Telefonu Numaranıza işbu belgeyi imza etmeden önce online olarak gönderilmiştir/gönderilecektir. Her halükarda, ayrıca işbu belgede yer alan internet sitemiz üzerinden ilgili metne dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Adı-Soyadı

 

Tarih-İMZA-Beyan

 

AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM, ANLADIM, BİR SURET ALDIM.

 

 

                                       KVK ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ (MÜŞTERİ) AÇIK RIZA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak aşağıda açık rıza vereceğiniz kişisel verileriniz işlenme amacı ile sınırlı olarak veri sorumlusu tarafımızca işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman aydınlatma bildirimimiz ile tarafınıza bildirdiğimiz ve yukarıda yer alan bilgilere göre seçmiş olduğunuz kanalı kullanarak geri çekebilirsiniz. Kişisel verinizin işlenmesine ilişkin kabul veya ret iradenizi, aşağıda yer alan ilgili kutu içerisine (X) işareti, imzanız veya benzeri bir işaret koyarak belirtmenizi rica ediyoruz.

Açık Rızaya Konu Kişisel Veri Bilgisi

Açık Rıza VERİYORUM

Açık Rıza VERMİYORUM

İşletmeniz tarafından reklam/pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile gerçekleştirilen anket-çekiliş faaliyetlerinde ad, soyad, sosyal medya kullanıcı adı, telefon numarası-e-posta kişisel verilerimin işlenmesine, internet sitesi ve sair ortamlar ile kamuoyu ile paylaşılmasına, bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçileriniz ile paylaşılmasına,

 

 

İşletmeniz tarafından düzenlenen veyahut katılınan etkinlik ve organizasyonlar sırasında ad, soyad, fotoğraf, video ve bu kayıtlarda beyan ettiğim/paylaşmış olduğum kişisel verilerimin reklam/pazarlama ve müşteri memnuniyeti sağlama amacı ile işlenmesine, internet sitesi ve sair ortamlar ile kamuoyu ile paylaşılmasına, bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçileriniz ile paylaşılmasına,

 

 

Ürün/hizmet hakkında yorum / puanlama yapmam halinde ad soyad, ürün/hizmet hakkında beğeni/puan/yorum kişisel verilerimin işlenmesine, internet sitesi ve sair ortamlar ile kamuoyu ile paylaşılmasına, bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için tedarikçileriniz ile paylaşılmasına,

 

 

Adı-Soyadı-E-Posta-Telefon

 

Tarih-İMZA-Beyan

AÇIK RIZA BEYANIMI ve YAPTIĞIM SEÇİMLERİ OKUDUM, ONAYLADIM, BİR SURET ALDIM.

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.